Idé og formål

Et skægt og rart sted for børn i følge med voksne.
Bliv udfordret til at bruge fantasien, lege, synge, danse, male, opfinde eller fortælle historier.

Præsentation

Tante Andantes Hus, Lemvig er et børne- og familiehus, hvor formålet er at udvikle og formidle kultur og undervisning af, med og til børn.

Vi er et musisk hus, hvor man kan komme og lege, være, forundres og lære. Vi benytter os af musisk-kreative elementer som sang, musik, kunst, drama, lyrik og bevægelse.

Ideen er skabt af lærer og cand.phil. i musik, Benedicte Riis, som har brugt nordisk børnelitteraturs store forfattere Halfdan Rasmussen, Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner som sine primære litterære inspiratorer. Hun har derfra lavet musik, leg, rum og læring og altså et Tante Andante Hus.

Vores ønske er at invitere børn og voksne ind i dette univers, så I kommer glade, klogere, inspirerede og lidt tossede ud igen.

Formål

KFUM og KFUK i Lemvig, som ejer huset i Ågade 5, er meget interesseret i at huset er tilgængeligt for alle. Det være sig kommunale og private grupper, turister og foreninger.
I forvejen er der ugentlige aktiviteter for børn, unge og voksne, og vi kan se os selv som foreningshus på en ny måde ved at integrere Tante Andantes univers.

Derudover vil vi gerne bringe det gode spraglede Tante Andante univers ind i kirken og samarbejde om børnegudstjenester, lave musicals og happenings på gaden.
Vi vil også gerne tilbyde anderledes indslag til såvel dansk, musik som kristendomsundervisningen i skolerne osv.

Vi ønsker at møde børn og voksne med den nordiske børnelitteratur såvel som med de kristne fortællinger, kulturen og værdierne på en fordomsfri og nærværende måde.

Værdier

Den måde, vi i Tante Andantes Hus leder børn hen til at give det bedste, er via bestemte værdier, og ikke via rammer og regler. Vi viser dem et rigtig dejligt hus med åbne døre – og tillid, for her må de lege med alting.

Børnene vil møde venlige og dygtige workshopsledere af høj kvalitet, god musik, som gør glad og aktiv og gennemtænkte opgaver, som sætter fantasien i sving. Vi understøtter hele tiden børnenes evne til at føre egne ideer ud i verden, og måske hjælp til at færdiggøre resultetet.

Den eneste regel vi har er Kardemommelommeloven:

Man må ikke skade andre
eller sætte livet til
og for øvrigt må
man gøre som man vil

(Thorbjørn Egner)

Fantasien – fortællingens kraft

Tante Andantes Hus Lemvig er inspireret af filosoffen og teologen K.E. Løgstrups tanker om fortællingens betydning for børns udvikling af fantasi:

“…ved hjælp af fortællingen, hvad enten der er tale om historier eller eventyr eller virkelige oplevelser, blot det fortælles, så kan barnet genkende sin egen tilværelse i det fortalte. Fortællingens primære funktion er derfor hverken kundskabsformidling eller underholdning eller tidsfordriv, men dette basale at sikre, at barnets fantasi næres og udvikles. At det sker, bliver nemlig afgørende, når barnet vokser op (….) Fortællingen udvikler altså fantasien, der igen udvikler den enkeltes horisont. Og der er tilsyneladende ikke blot tale om, at mødet med andre og forskelliartede eksistensformer skal vække nysgerrigheden i det virkelige liv for den anden, men nok så meget om, at udviklingen af selve fantasien som evne befordrer den indlevelse, der skal til for at engangere sig i andres liv.”

Fra “Løgstrup og litteraturen” af David Bugge, KLIM 2009, s. 305 – 306

Skriv til os

+45 20 16 24 11